orchestra and chorus of the metropolitan opera house, thomas schippers, giorgio tozzi, leonie rysane